ماهتاب

حتما به من سر بزنید

دانی؟

دانی که چرا دار مکافات شدیم؟   ناکرده گنه، چنین مجازات شدیم؟    کشتیم خرد؛ دار زدیم دانش را،    دربند واسیر صدخرافات شدیم  
/ 0 نظر / 66 بازدید
آبان 96
1 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
تیر 94
4 پست
اسفند 93
1 پست
آبان 93
15 پست
شهریور 93
24 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
7 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
8 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
4 پست
شهریور 91
21 پست
مرداد 91
9 پست
تیر 91
9 پست
خرداد 91
10 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
9 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
5 پست
تیر 89
9 پست
نیچه
1 پست
عرف
1 پست
مگس
3 پست
آواز_قو
1 پست
بابا_کرم
1 پست
نوروز
1 پست
فقیر
1 پست
سوئیس
1 پست
ثروتمند
2 پست
کانادا،
1 پست
گمشده
1 پست
قوانین
1 پست
آیا
1 پست
طنز
1 پست
مسجد
1 پست
ملا
1 پست
گینس
1 پست
شیر
1 پست
شیر_آب
1 پست
گروه_خون
1 پست
شخصیت
1 پست
قوام
1 پست
جوش_صورت
1 پست
cbr
1 پست
دو_کاج
1 پست
اینشتین
1 پست
نابینا
1 پست
لاوازیه
1 پست
لقمان
1 پست
تجربه
1 پست
طوطی
2 پست
یک
1 پست
دروغ
1 پست
کالری
2 پست
آمار
1 پست
گلها
1 پست
معکوس
1 پست
خواننده
1 پست
مستعار
1 پست
تولستوی
1 پست
دوچرخه
1 پست
استخدام
1 پست
اسفندگان
1 پست
عشق
2 پست
ولنتاین
1 پست
اسپندگان
1 پست
ماساژ
1 پست
قهوه
1 پست
کرمونی
1 پست
حسین
1 پست
بوسه
2 پست
سهراب
1 پست
توبه
1 پست
نصوح
1 پست
وفا
1 پست
طاهربابا
1 پست
بمیریم
1 پست
شعر
1 پست
مرد
3 پست
مردان
1 پست
ایران
1 پست
راهنما
1 پست
مشاغل
1 پست
مادر
3 پست
فرشته
1 پست
جهان
1 پست
ذهنی
1 پست
مرده_شور
1 پست
فروهر
1 پست
زن
3 پست
شوهر
2 پست
جواب
2 پست
اعتماد
1 پست
خداوندا
1 پست
نام
1 پست
اسم
1 پست
عرب
1 پست
خنده
2 پست
فال_حافظ
1 پست
باهــوش
1 پست
من
1 پست
تو
1 پست
او
1 پست
آسایشگاه
1 پست
روانى
1 پست
آرایشگاه
1 پست
پیرمرد
1 پست
محاسبه
1 پست
تلفن
1 پست
لیست
1 پست
google_gravity
1 پست
آزادی
1 پست
میدان
1 پست
اقیانوس
1 پست
ایمیل
1 پست
pdf
1 پست
رسالت
1 پست
گوش
1 پست
حقیقت
1 پست
ثمر
1 پست
شکسپیر
1 پست
تجسم
1 پست
ساعت
1 پست
بازی
1 پست
لینک
1 پست
دختر
1 پست
سیب
1 پست
عاطفه
1 پست
ابرو
1 پست
آموزشی
1 پست
امتحان
1 پست
باستان
1 پست
انتظار
1 پست
ازدواج
1 پست
مهاجرت
1 پست
دختری
1 پست
انشتین
1 پست
واژه
1 پست
به_جای
1 پست
مدیریت
1 پست
مدیر
1 پست
استعفا
1 پست
کشیشى
1 پست
متخصص
1 پست
تولیدی
1 پست
کم_خرجتر
1 پست
شیرین
2 پست
سرطان
1 پست
عاشقانه
1 پست
انگشتر
1 پست
محبت،
1 پست
بانوان
1 پست
نوجوان
1 پست
سوئد
1 پست
زرتشت
1 پست
روتختی
1 پست
دین
1 پست
ایمان
1 پست
ابیات
1 پست
نامه
1 پست
عاشقان
1 پست
مهرگان
1 پست
مردها
1 پست
دروغین
1 پست
قلبم
1 پست
دریغ
1 پست
زلیخا
1 پست
پشیمانی
1 پست
دخترک
1 پست
فارسی
1 پست
عربی
1 پست
سپاهان
1 پست
فلفل
1 پست
تمساح
1 پست
چنگک
1 پست
زندگی
1 پست
نباید
1 پست
باغ
1 پست
عشوه
1 پست
شمشاد
1 پست
استاد
1 پست
منطق
1 پست
شاگرد
1 پست
قانونی
1 پست
ماست
1 پست
آب
1 پست
آویزان
1 پست
دلیل
2 پست
آلی
1 پست
عروسی
1 پست
روانشناس
1 پست
اسلام
1 پست
شریعتی
1 پست
دکتر
1 پست
محمد(ص)
1 پست
هیزم
1 پست
پروژه
1 پست
مهندس
1 پست
لغتنامه
1 پست
پیشرفت
1 پست
بز
1 پست
فقر
1 پست
ثروت
1 پست
خوشبختی
1 پست
میل_جنسی
1 پست
سلام
1 پست