دانی؟

دانی که چرا دار مکافات شدیم؟

 

ناکرده گنه، چنین مجازات شدیم؟

 

 کشتیم خرد؛ دار زدیم دانش را،

  

دربند واسیر صدخرافات شدیم
 
/ 0 نظر / 66 بازدید