بسیار تحت تاثیر قرار گرقتم.....


اگرقرار باشد خوبی ما، وابسته

به رفتاردیگران باشد..


این دیگرخوبی نیست؛


بلکه معامله است...

/ 3 نظر / 31 بازدید
سادگی

سلام جملات زیبایی دارید دوست گرامی